วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1
หลักภาษา และการใช้ภาษาไทย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระ อา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระ อี
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สระ อู
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สระ เอ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สระ แอ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สระ โอ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สระ ออ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สระ อุ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สระ อิ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สระ อึ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สระไอ ไม้มลาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สระใอ ไม้ม้วน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 สระ อือ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 สระอำ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 สระเอา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 สระเอีย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สระเอีย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 สระอัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 สระอะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 สระเอะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 สระแอะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 สระเอาะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 24 สระโอะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 25 สระเออะ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 26 สระเออ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 27 มาตรา ก กา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 28 มาตรา กง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 29 มาตรา กม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 30 มาตรา เกย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 31 มาตรา เกอว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 32 มาตรา กน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 33 มาตรา กก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 34 มาตรา กบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 35 มาตรา กด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 36 อักษรควบ และ อักษรนำ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 37 การผันคำ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 38 คำคล้องจอง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 39 การแต่งประโยค
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 40 การฟัง การดู และการพูด
วรรณคดี และวรรณกรรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นักอ่านคนเก่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กล่อมน้องนอน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานพาเพลิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บ้านและครอบครัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โรงเรียนของเรา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เพื่อนกัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สิงแวดล้อมรอบตัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...