วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียมตัวสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

แบบฝึกหัดชุดนี้ ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดแยกย่อย ๆ และมีแบบทดสอบท้ายบท เหมาะทั้งสำหรับคุณครู และเด็ก ๆ  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...