วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

***ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2 (ชุดที่ 1) ***

***ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.2 (ชุดที่ 1) ***


 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

 • ** แนวข้อสอบชุดที่ 1
 • ** แนวข้อสอบชุดที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น