วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • ** แนวข้อสอบชุดที่ 1
 • ** แนวข้อสอบชุดที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...