วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (เทอม 2) - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 -  วิชาคณิตศาสตร์ (เทอม 2) - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

Download เป็น PDF File               เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น