วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 - ชุดที่ 1***

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 - ชุดที่ 1***
 • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงาน อาชีพ สินค้า และบริการ
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้จ่ายและการออม
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
 • สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลา และการลำดับเหตุการณ์
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เอกลักษณะ และชาติไทย
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
 • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
   • สรุปเนื้อหา
   • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...