วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนซึ่งมีตัวตั้งไม่เกิน 9 (เฉลย)

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนซึ่งมีตัวตั้งไม่เกิน 9 (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น