วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (เทอม 2) - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 -  วิชาคณิตศาสตร์ (เทอม 2) - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...