วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

***เทคโนโลยีและสารสนเทศ ป.4 ***

***เทคโนโลยีและสารสนเทศ ป.4 ***

 • บทที่ 1 ข้อมูลและสาสนเทศ
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ซอฟต์แวร์กราฟิก
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น