วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

***ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ป1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน ***

***ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ป1 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน ***

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น