วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

***สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 (ชุดที่ 1) ***

***สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 (ชุดที่ 1) ***


 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศึลธรรม จริยธรรม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

 • ** แนวข้อสอบชุดที่ 1
 • ** แนวข้อสอบชุดที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...