วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

***สุขศึกษา ป.1(ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***


***สุขศึกษา ป.1(ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเสร้างเสริมสุขภาพ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น