วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

***ภาษาไทย ป.1 (วรรณคดีลำนำ - ชุดที่ 1)-แบบทดสอบ***

***ภาษาไทย ป.1 (วรรณคดีลำนำ - ชุดที่ 1)-แบบทดสอบ***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...