วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง - แบบทดสอบ (เฉลย)
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น