วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภาษาอังกฤษ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 has / have - แบบฝึกหัด

ภาษาอังกฤษ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 has / have - แบบฝึกหัด


Download เป็น PDF File                            เฉลย

Download เป็น PDF File                            เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น