วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

***ภาษาอังกฤษ ป.5 (ชุดที่ 1) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

***ภาษาอังกฤษ ป.5 (ชุดที่ 1) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Countable Nouns & Uncountable Nouns
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Numbers
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 This / These / That / Those
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Pronouns
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 is / am / are
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 has / have
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Present Simple Tense
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Present Continuous Tense
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Past Simple Tense
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Future Simple Tense
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 Some / Any / Much / Many
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Adjective
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 Prepositions
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 Question Words
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 How many / How much

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...