วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

***วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

***วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัมพันธ์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น