วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)***

***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1)***

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ 
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักสืบทองอิน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศึกสายเลือด
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สมุดมิตรภาพ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
***ภาษาไทย ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียน***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น