วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์ - (2) สารเสพติด - แบบทดสอบ (ชุดที่ 2)

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์ - (2) สารเสพติด - แบบทดสอบ (ชุดที่ 2)

Download เป็น PDF File                         เฉลย
Download เป็น PDF File                         เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น