วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 10542

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม

Blog เพื่อนการศึกษา

เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวสอบ ตลอดจนใช้เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ เพราะผู้จัดทำเชื่อเหลือเกินว่า ทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้เกิดเป็นความชำนาญ ทำให้เกิดความคุ้นเคย คุ้นชิน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

สำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ใน blog นี้ อาจจะยังไม่ครบทุกระดับชั้น เพราะผู้จัดทำ กำลังเก็บรวบรวม และทำแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ อาจจะทำให้ล่าช้า ไปบ้าง ยังงัยก็ขออภัย แต่ในทุก ๆ วันจะพยายาม update ข้อสอบและแบบฝึกหัดใหม่ ๆ ให้
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 10542

คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป.2

คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป.2

ภาษาพาที

 • บทที่ 1 โรงเรียนต้นไม้
 • บทที่ 2 ภาษาไทยร่ายรำ
 • บทที่ 3 ลำนำของคุณตา
 • บทที่ 4 ศาลาเรื่องเล่า
 • บทที่ 5 พวกเรารักแม่น้ำ
 • บทที่ 6 เพลงธรรมชาติ
 • บทที่ 7 ตลาดของหนูเอง
 • บทที่ 8 คนเก่ง .... คึกคัก
 • บทที่ 9 ตะวันพัก จันทร์ผ่อง
 • บทที่ 10 เที่ยวท่องร้านหนังสือ
 • บทที่ 11 คือถิ่นแผ่นดินทอง
 • บทที่ 12 เราผองเพื่อนกัน
 • บทที่ 13 เธอ ฉัน ทันโลก
 • บทที่ 14 โบกบินจินตนาการ

วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
 • บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่
 • บทที่ 3 รื่นรสสักวา
 • บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง
 • บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน
 • บทที่ 6 ยายกะตา
** แบบฝึกหัดทบทวนแบบเรียนชุดภาษาเพื่อชีวิต

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เทคนิคในการทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความสามารถของน้อง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

เทคนิคการทำข้อสอบ ประถม - มัธยม                  สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้กับน้อง ๆ คือ ต้องให้น้องทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ การให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมบ่อย ๆ จะทำให้น้อง ๆ เกิดความคุ้นชินกับการทำข้อสบ เกิดทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นการฝึกสมาธิให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป

เรามาดูเทคนิคในการทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความสามารถของน้อง ๆ กัน

 1. พ่อแม่และผู้ปกครอบควรอ่านคำสั่งให้น้อง ๆ ฟัง และลองกำหนดเวลาในการทำแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง 
 2. พยายามให้น้อง ๆ ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างตั้งใจ ไม่เพียงแค่มองผ่าน ๆ อย่าเฉลยคำตอบ หรือวิธีทำที่ถูกต้องก่อน
 3. ให้น้อง ๆ ทำแบบฝึกหัดทีละหน้า เมื่อทำเสร็จแล้ว พ่อแม่และผู้ปกครอบควรพิจารณาคำตอบ แล้วพูดคุยกับน้อง ๆ ว่า เหตุใดจึงตอบเช่นนั้น เพื่อให้น้อง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
 4. หากน้อง ๆ ไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถแยกแยะตามที่โจทย์กำหนดให้ได้ ควรอธิบาย หรือ สอนเสริม ในเรื่องนั้น ๆ ให้น้อง ๆ เข้าใจ และให้ทำแบบฝึกหัดนั้นอีกครั้ง
 5. พ่อแม่และผู้ปกครอบควรกล่าวคำชมเชยเมื่อน้อง ๆ ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง และให้กำลังในเมื่อน้อง ๆ ทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ และทำให้น้อง ๆ มีความสุขในการทำแบบฝึกหัด