ป.6

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6***


 • วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชา คณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ 

 • วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย

 • วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ

 • วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์

 • วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา

 • วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา

 • วิชาประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชา ประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์

 • วิชาสุขศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

 • วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์6 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. สาระดีมากค่ะ นำไปสอนนักเรียนได้ค่ะ

  ตอบลบ
 3. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่เห็นมีเลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กำลังพยายาม update ให้อยู่นะคะ

   ลบ
 4. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่เห็นมีเลยค่ะ

  ตอบลบ