วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น


Download เป็น PDF File                     เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น